แคมป์มีนาคม-เมษายน 2020 (39,000 บาท พร้อมบิน )

โปรโมชั่นพิเศษ!!!!!!

 • แนะนำเพื่อนมาเรียน 2 คน
  รับส่วนลดทันที 1,000 บาท
 • แนะนำเพื่อนมาเรียน 4 คน
  รับส่วนลดทันที 2,000 บาท
 • แนะนำเพื่อนมาเรียน 6 คน
  รับส่วนลดทันที 3,000 บาท
 • แนะนำเพื่อนมาเรียนมากกว่า 6 คน รับส่วนลดทันที 4,000 บาท
 • นักเรียนเก่าของ Befriend Education รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

ระยะเวลาในการสมัคร

 • วันนี้ – จนครบจำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกินอายุ 35 ปี
 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
  (หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งก่อนการเดินทาง)
 3. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
  ในเว็บไซต์ 
 2. รออีเมลล์ตอบกลับ
  จากเจ้าหน้าที่
 3. ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท และเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า
 4. ชำระเงินรอบแรก
 5. ชำระเงินรอบสอง
 6. รอวันเดินทาง

หอพักในมหาวิทยาลัย

รีวิวจากน้อง ๆ

Facebook wide logo
Scroll to Top