คอร์สปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี Dalian University of Technology (DUT) คณะมนุษย์ศาตร์ เอกภาษาจีน

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • ใน 1 ปีการศึกษา จะแบ่งเป็น 2 เทอม
 • เทอม 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
 • เทอม 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
 • ปิดเทอม 1 คือ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
 • ปิดเทอม 2 คือ เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
 • PS.ช่วงปิดเทอม กลับหรือ
  ไม่กลับประเทศไทยก็ได้

ระยะเวลาในการสมัคร

 • สมัครเรียนก่อน 20 เมษายนของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าหรือ GED
 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
  (หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งก่อนการเดินทาง)
 3. จำเป็นต้องมี HSK4 ขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
  ในเว็บไซต์ 
 2. รออีเมลล์ตอบกลับ
  จากเจ้าหน้าที่
 3. ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท และเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า
 4. ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน + วีซ่า
 5. รอวันเดินทาง

หอพักในมหาวิทยาลัย (ห้องคู่)

หอพักในมหาวิทยาลัย (ห้องเดี่ยว)

รีวิวจากน้อง ๆ

Facebook wide logo
Scroll to Top